Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

PuuDno-2019-64

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on kunnanvaltuustolle osoittamassaan tilintarkastuskertomuksessa 26.3.2019 esittänyt  tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään tilintarkastuskertomuksessa mainitulla tavalla ja toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.