Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunta on pitänyt kokouksen 11.3.2019 ja tekninen lautakunta 12.3.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee edellä maintuissa kokouksissa esille tulleista asioista ja päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.