Tarkastuslautakunta, kokous 26.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2018 on valmistunut. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointia vuodesta 2018 vertaamalla rinnakkain valtuuston hyväksymää talousarviota, kunnanhallituksen allekirjoittamaa tilinpäätöstä sekä omia havaintojaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 tilinpäätöksestä sekä jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.