Tarkastuslautakunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Arviointikertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-84

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on käynyt läpi kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja tehnyt vertailun siitä, onko vuoden 2019  toteuma ollut talousarvion mukainen ja laatii kokonaisarvion tilikaudelta 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.