Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Tekninen johtaja Kimmo Hagmanin kuuleminen

PuuDno-2018-152

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen johtajan alaisuuteen kuuluvat kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelusuunnitelman mukaan palvelutarjonta pidetään vähintäänkin nykytasolla kustannustehokkaasti ja asiakaspalvelun kannalta tarkoituksenmukaisilla toimilla.Teknisen johtajan vastuualueseen kuuluvat yhdyskunta-, kiinteistö-, pelastus-, kaavoitus- ja tonttipalvelut. Lisäksi tekninen johtaja valmistelee investointikohteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tekninen johtaja Kimmo Hagmania.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.