Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään viikko ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 17.9.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.