Tarkastuslautakunta, kokous 25.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Arviointikertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-84

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on aloittanut arviointikertomuksen laadintaa varten eri hallintokuntien tilinpäätöstietojen vertailua talousarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.