Tarkastuslautakunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään viikko ennen kokousta,​ mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 21.5.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.