Tarkastuslautakunta, kokous 24.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Arviointikertomus vuodelle 2017 on valmisteilla ja kokonaiskuva tilikauden toteutumisesta alkaa olla valmis.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.