Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-7

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja on jättänyt 24.4.2018 vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksen mukaan tilintarkastuksessa on tarkastettu kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty toimielinten jäsenten ja kunkin toimielimen tehtäväalueen johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Tarkastus on toteutettu riittävän varmuuden saattamiseksi siitä, että hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.