Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Edellisen tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen on hyvinvointilautakunnalla ollut kokous 9.4.2018 ja kunnanhallituksella 16.4.2018. Kokouksista on laadittu pöytäkirjat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee hyvinvointilautakunnan 9.4.2018 ja kunnanhallituksen  16.4.2018 olleiden kokousten pöytäkirjoissa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.