Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2017 on valmistunut. Tarkastuslautakunta suorittaa arviointia vuodesta 2017 vertaamalla rinnakkain valtuuston hyväksymää talousarviota, kunnanhallituksen allekirjoittamaa tilinpäätöstä sekä omia havaintojaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2017 tilinpäätöksestä sekä jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.