Tarkastuslautakunta, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Tutustumiskäynti Koivurantaan ja Rantakotiin

PuuDno-2022-246

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Palvelukeskuksen peruskorjaus on toteutettu kolmessa eri vaiheessa vuosina 2021-2023. Ensimmäinen peruskorjausvaihe, Tupasvilla, valmistui helmikuussa 2022. Vuonna 2022 peruskorjaustoimet kohdistuivat Rantakoti-siipeen, jossa peruskorjaus valmistui vuoden 2022 lopussa. Tänä vuonna peruskorjaustoimet kohdistuivat Koivuranta-siipeen ja sisääntulon viereisiin juhlasali- ym. tiloihin. Koivurannan peruskorjaus valmistui kesän 2023 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta tutustuu Koivurannan ja Rantakodin peruskorjattuihin tiloihin palveluesimies Liisa-Leena Vidmanin johdolla.

Päätös

Koivurannan ja Rantakodin tututumiskäynnillä tarkastuslautakunta huomioi puutteita ja viimeistelyn huolimattomuutta monissa kohdissa. Näistä laaditaan listaus, joka toimitetaan tekniselle osastolle ja tekniselle lautakunnalle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Tarkastuslautakunta kehottaa kuulemaan palvelukeskuksen henkilöstön toiveita korjausten suhteen.