Tarkastuslautakunta, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma 1.1.-30.9.2023

PuuDno-2022-20

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Liitteessä olevassa taulukossa on esitetty tarkastuslautakunnan kumulatiivinen tuloslaskelma ajalta 1.1.-30.9.2023. Toteuma-ajankohdan mukainen vertailuprosentti on 27.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee osaltaan talousarvion toteuman ajalta 1.1.-30.9.2023 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.