Tarkastuslautakunta, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2024

PuuDno-2022-120

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2023 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion- ja suunnitelman laadintaohjeet sekä raamit.

Hallinto-osasto on valmistellut tarkastustoiminnan talousarviota vuodelle 2024. Talousarviossa ei ole suuria muutoksia verrattuna edellisen vuoden talousarvioon. Talousarvion perusteena on kymmenen lautakunnan kokousta.

Talousarvioehdotus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee osaltaan tietoonsa saatetuksi talousarvioesityksen 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2024 talousarvion esitetyssä muodossa.