Tarkastuslautakunta, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Taloussihteeri Helena Hulkkosen kuuleminen

PuuDno-2022-246

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Taloussihteerin tehtäviin kuuluu kirjanpito ja laskutus sekä kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta. Tehtävänä on myös talouden suunnitteluun osallistuminen yhdessä kunnanjohtajan kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee taloussihteeri Helena Hulkkosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli taloussihteeri Helena Hulkkosta.