Tarkastuslautakunta, kokous 23.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Sidonnaisuusilmoitukset

PuuDno-2018-166

Valmistelija

  • Jaana Kontio, jaana.kontio@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on pyytänyt sidonnaisuusrekisteriin kuuluvia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita tarkastamaan voimassa olevassa sidonnaisuusrekisterissä olevat tietonsa. Tiedot pyydettiin ilmoittamaan 29.9.2023 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mari Granfelt, mari.granfelt@puumala.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi sidonnaisuusrekisterin ja päättää antaa sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valtuusto