Tarkastuslautakunta, kokous 22.2.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Arviontikertomus vuodelta 2016

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on edellisessä kokouksessa alustavasti käynyt läpi vuoden talousarvion kuntastrategiaa ja sen neljää kulmakiveä. Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen 27.3.2017, jonka jälkeen kuntastrategiaan voidaan tutustua yksityiskohtaisemmin. Jokainen vastuualue on myös laatinut kaksi kärkitavoitetta, jotka on syytä ottaa huomioon arviointikertomuksen laadinnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.