Tarkastuslautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2019

PuuDno-2019-16

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan laatiman toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2019 painopistealueena on tekninen toimiala. Tekniseen toimialaan kuuluvat yhdyskunta-, pelastus- ja kiinteistöpalvelut, ympäristövalvonta, kaavoitus- ja tonttipalvelut, asumispalvelut sekä ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman tämän vuoden  tarkastuskohteista ja kuultavista viran- ja toimenhaltijoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että tämän vuoden tarkastuskohteina  ovat keskusvarikko, paloasema sekä keskuskeittiö. Lisäksi tarkastuslautakunta kuulee vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosta, rakennustarkastaja Antti Närvästä, maankäyttöteknikko Merja Tuomaista, ympäristösihteeri Timo Hämäläistä ja asuntosihteeri Leena Torvista.