Tarkastuslautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Tarkastuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 10.12.2018 §:ssä 37 vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021. Valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta lautakuntien on hallintosäännön 28 §:n mukaisesti hyväksyttävä käyttösuunnitelma.

Tarkastuslautakunnan menojen on arvioitu olevan 18 410,00 euroa. Menojen perusteena on 11 lautakunnan kokousta. Suurin menoerä on asiantuntijapalkkiot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 talouden käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.