Tarkastuslautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Tarkastuslautakunnan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2019

PuuDno-2019-22

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2019 ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa.

Laskujen ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta sekä siitä, että laskun maksamiselle on olemassa tarvittavat määrärahat. Laskun asiatarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskua vastaava palvelu tai tavara on toimitettu. Laskujen ripeä käsittely tulee turvata myös loma-aikoina.

Hyväksyjänä ei voi olla henkilö, joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaa omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää nimetä tarkastuslautakunnan laskujen hyväksyjiksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Irja Piskosen ja tarkastuslautakunnan sihteeri Leena Torvisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taloustoimisto