Tarkastuslautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastuslautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai erikseen sovittunan ajankohtana. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Ihanamäki ja Olavi Kietäväinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.