Tarkastuslautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan  päätöksen mukaisesti  vähintään viikko ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 14.1.2019.

Päätösehdotus

Päätösehdotus hyväksyttiin.