Tarkastuslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on valmistellut kokouksissaan vuoden 2018 arviointikertomusta. Tarkastuslautakunnan on mm. tutustuttava henkilöstöraporttiin ja käydä läpi koko valmisteilla oleva arviointikertomus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.