Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kunnanjohtaja Matias Hildenin kuuleminen

PuuDno-2020-21

Kuvaus

Kunnanhallitus on 30.3.2020 allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tehtyjen lisäpoistojen, arvonalentumisten sekä rahastovarauksen jälkeen tilinpäätös on ylijäämäinen noin 850 000 euroa ja taseen ylijäämä vuodenvaihteessa 8,6 milj.€.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee kunnanjohtaja Matias Hildeniä tilinpäätöksessä esille tulleista asioista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.