Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on pitänyt kokoukset 17.2., 20.2. sekä 30.3., hyvinvointilautakunta 18.2. ja 23.3. ja tekninen lautakunta 27.2. ja 25.3.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee edellä mainituissa kokouksissa esille tulleista ja päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.