Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Arviointikertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-84

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 allekirjoittanut vuoden 2019 tilinpäätöksen. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2019 arviointikertomuksen rungosta ja päättää ryhtyä laatimaan arviointikertomusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.