Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.