Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Arviontikertomus vuodelta 2016

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan on arviointikertomuksessa otettava kantaa mm. siihen, onko valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnalla on arviota laatiessaan käytössään mm. vuoden 2016 talousarvio ja  tilinpäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.