Tarkastuslautakunta, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tekninen johtaja Kimmo Hagmanin kuuleminen

PuuDno-2016-273

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle kuuluu kunnossapidon ja rakentamisen hallintotehtävät. Palvelutarjonta pidetään vähintään  nykytasolla ja asiakaspalvelun kannalta pidetään yllä  tarkoituksenmukaiset toimitilat.

Teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluvat seuraavat palvelut: yhdyskuntapalvelut, pelastuspalvelut, kiinteistöpalvelut sekä kaavoitus- ja tonttipalvelut. Tekninen toimiala valmistelee pääosin myös investoinnit.

Yhdyskuntapalvelujen kärkitavoitteena on mm. lasten ja nuorten leikki- ja liikuntapaikkojen laadukas ylläpito ja uudistaminen. Kiinteistöpalvelujen 1. kärkitavoitteena on tehostaa huonosti tuottavien tai tyhjillään olevien tilojen myyntiä. Kaavoitus- ja tonttipalvelujen kärkitavoitteena on saada Pistohiekan matkailualueen asemakaava lainvoimaiseksi.

Tälle vuodelle on teknisten palvelujen toimialan investointeihin varattu määräraha mm. jäteaseman suunnitteluun, Seniorikotien kunnostukseen, paloaseman lattian kunnostukseen, palvelukeskuksen perusparannuksen suunnitteluun, lukitusjärjestelmän uusimiseen yhtenäiskoululle, urheilihallin kiipeilyseinän rakentamiseen, katujen saneerauksiin ja asfaltointiin, laitureiden sähköistyksiin sekä Saimaa Geopark-kohteiden parantamiseen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tekninen johtaja Kimmo Hagmania.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.