Tarkastuslautakunta, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kunnan ja tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen

PuuDno-2017-194

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Valmisteluun tulevia asioita ovat muun muassa tilintarkastajan valintaa koskevan tarjouskilpailun järjestäminen. Tarkastuslautakunnan toimintatarjouskilpailun järjestäjänä koko kuntakonsernin puolesta perustuu kuntalakiin. Sen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen.

Kuntalain 122.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö. Näin ollen tarkastuslautakunnan on perusteltua  kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastus samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä vastaavaksi ajanjaksoksi. Kilpailutus koskee tarjouspyynnön laatimista, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaan nimeämistä. Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkastajan valinnassa. Valintapäätöksen tekee tytäryhteisön yhtiökokous. Kunnan ja tytäryhteisöjen tarjoukset tulee tästä syystä vertailla erikseen.

Tilintarkastuspalvelujen kilpailutus koskee tilivuosia 2018 - 2022.

Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja valtioneuvoston asetusta julkisista hankinnoista. Hankintalain mukaan kunnan tulee kilpailuttaa ns. kynnysarvon ylittävän tilintarkastuspalvelujen hankinta. Palvelujen kynnysarvo on tällä hetkellä 60 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta päättää pyytää tarjoukset tilintarkastuspalveluista BDO Audiator Julkishankinnat Oy:ltä, Mikkelin Tilintarkastus Avoin yhtiöltä sekä PwCJulkistarkastus Oy:ltä 9.10.2017 mennessä. Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pyytää samalla  tytäryhteisöjen puolesta tarjouksen tilintarkastuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.