Tarkastuslautakunta, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.