Tarkastuslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Arviointikertomus vuodelta 2019

PuuDno-2020-84

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on tutustunut ja tehnyt havainnot kuntastrategian toteutumisesta vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Arviointikertomuksen laadinta jatkuu talousarvion toteutumiseen eri hallintokuntien osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.