Tarkastuslautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Rakennustarkastaja Antti Närväsen kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Rakennustarkastaja Antti Närvänen on ympäristövalvonnan vastuuhenkilö. Palvelusuunnitelman mukaan valvontaan kuuluu kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista 60-80 %. Rakennusvalvonnassa on rakennustarkastajan lisäksi maankäyttöteknikon työpanoksesta 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee rakennustarkastaja Antti Närvästä.

Päätös

Päätösehdotus hyväsyttiin.