Tarkastuslautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilinpäätös vuodelta 2018 on kunnanhallituksen käsittelyssä 25.3.2019. Ennen tilinpäätöksen valmistuttua tarkastuslautakunta voi ryhtyä laatimaan runkoa ja sisältöä  sekä aikataulua tulevalle arviointikertomukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2018 arviointikertomuksen laadinnasta ja laatii rungon kertomukselle.

Päätös

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.