Tarkastuslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2020-21

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Miko Mikkonen on aloittanut vuoden 2020 tilintarkastuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta välitilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.