Tarkastuslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tarkastuslautakunnan toimintasuunnitelma syksylle 2020

PuuDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan laatiman tarkastussuunnitelman mukaan vuoden 2020 painopistealueena on sosiaali- ja terveyspalvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman tämän vuoden tarkastuskohteista sekä kuultavista viran- ja toimenhaltijoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että kevään aikana kuullaan kunnanjohtaja Matias Hildeniä ja rakennustarkastaja Heikki Virtaa.

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta kuuli keväällä kunnanjohtaja Matias Hildeniä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta laatii toimintasuunnitelman vuoden 2020 syksylle, kohteet joihin tutustutaan sekä kuultavat viranhaltijat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että hallintopäällikkö Annakaisa Arilahtea kuullaan 13.10. olevassa kokouksessa ja  mm. päiväkodinjohtajaa kuullaan syksyllä. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti nimetä  tutustumiskohteet myöhempänä ajankohtana riippuen mikä on Korona Covid 19 viruksen tilanne.