Tarkastuslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2023

PuuDno-2020-128

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan  15.6.2020 hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja -suunnitelman laadintaohjeet sekä raamit.

Tarkastuslautakunnalle asetettu raami vuodelle 2021 on 18 692 euroa. Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotuksen ulkoisten menojen loppusumma on  20 250 euroa.

Talousarvion perusteena on 15 lautakunnan kokousta.

Talousarvioehdotus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.