Tarkastuslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Rakennustarkastaja Heikki Virran kuuleminen

PuuDno-2020-21

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Palvelusuunnitelman mukaan ympäristövalvontaan kuuluu kunnassa tapahtuvan rakentamisen valvonta ja ohjaus sekä ympäristöasiat. Rakennusvalvontamaksuilla katetaan aiheutuvista menoista noin 60-80 %. Rakennustarkastajan lisäksi maankäyttöteknikon työpanoksesta on 20 % sekä ympäristösihteerin työpanoksesta 20 % lähinnä rakennusten paikan ja korkeusaseman merkintätehtävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee rakennustarkastaja Heikki Virtaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.