Tarkastuslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti viikko ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 10.8.2020.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja  päätösvaltaiseksi sekä esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.