Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Tarkastuslautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen tai erikseen sovittuna ajankohtana. Tarkastettu pöytäkirja on  nähtävänä kunnan asiointipisteessä sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaanPirkko Ihanamäki ja Sakari Niemi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.