Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Arviointikertomus vuodelta 2017

PuuDno-2018-41

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on käynyt läpi tilinpäätökseen laaditut kuntastrategian mittarit  ja kärkitavoitteet sekä niiden toteumat. Arviointikertomukset puuttuu vielä mm. kokonaisarvio tilikaudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.