Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.