Tarkastuslautakunta, kokous 17.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Arviointikertomus vuodelta 2016

PuuDno-2016-246

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta 2016. Tarkastuslautakunta laatii talousarvion ja tilinpäätöksen pohjalta arviointikertomuksen, jossa arvioidaan onko valtuuston tilikaudelle asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet kunnassa ja kuntakonsernissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.