Tarkastuslautakunta, kokous 13.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2019-44

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on aloittanut tarkastamaan vuoden 2019 tilintarkastusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta tilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.