Tarkastuslautakunta, kokous 13.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tarkastussuunnitelma syksylle 2019

PuuDno-2019-16

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan laatiman toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2019 painopistealueena on tekninen toimiala. Tekniseen toimialaan kuuluvat yhdyskunta-, pelastus- ja kiinteistöpalvelut, ympäristövalvonta, kaavoitus- ja tonttipalvelut, asumispalvelut sekä ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman tämän vuoden  tarkastuskohteista ja kuultavista viran- ja toimenhaltijoista.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että tämän vuoden tarkastuskohteina  ovat keskusvarikko, paloasema sekä keskuskeittiö. Lisäksi tarkastuslautakunta kuulee vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvaa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosta, rakennustarkastaja Antti Närvästä, maankäyttöteknikko Merja Tuomaista, ympäristösihteeri Timo Hämäläistä ja asuntosihteeri Leena Torvista.

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on kuullut rakennustarkastaja Antti Närvästä 19.2.2019 ja vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvaa 26.3.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta laatii toimintasuunnitelman vuoden 2019 syksylle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti 4.9.2019 pidettävässä kokouksessa kuulla kunnanjohtaja Matias Hildeniä, ympäristösihteeri Timo Hämäläistä sekä  ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkosta ja tutustua keskuskeittiön toimintaan. Lokakuun 8. päivän kokouksessa kuullaan tilintarkastaja Mika Mikkosta ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosta. Marraskuun kokouksessa kuullaan maankäyttöteknikko Merja Tuomaista ja rakennustarkastaja Marko Haatajaa. Joulukuussa tutustutaan paloasemaan sekä Puumalan Keskusvarikon toimintaan ja kuullaan valtuuston puheenjohtaja Unto Pasasta.