Tarkastuslautakunta, kokous 13.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kunnanhallituksen ja lautakuntien kokousten pöytäkirjoista esille tulleita asioita

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on pitänyt kokoukset 27.5.2019 ja 17.6.2019, hyvinvointilautakunta 5.6.2019 sekä tekninen lautakunta 7.6.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee edellä mainituissa kokouksissa esille tulleista sekä päätetyistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.