Tarkastuslautakunta, kokous 13.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetettävä tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti viikko ennen kokousta, mikäli erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslista on lähetetty sähköisesti 6.8.2019.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.