Tarkastuslautakunta, kokous 13.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Arviointikertomus vuodelta 2018

PuuDno-2019-56

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta vertailee vuoden 2018 talousarviota sekä tilinpäätöstä ja laatii yhteenvedon tekemistään havainnoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.