Tarkastuslautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 49 Tilintarkastaja Mika Mikkosen kuuleminen

PuuDno-2020-21

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Tilintarkastaja Mika Mikkonen on tehnyt hallinnon ja talouden  tilintarkastusta ajalla 12.-13.10.2020..

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastaja Mika Mikkosta välitilintarkastuksessa esille tulleista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.